top of page

Juridische kennisgeving en privacybeleid

Juridische kennisgeving

SRL Camping en Gîtes

Rue du Monty n ° 5

B-6820 Florenville

Telefoon: 32/495 54 32 31

Bedrijfsnummer: BE 0860305074

Bankrekening: Belfius: BE61 0682 3558 2917 of BE59 0882 5020 4926 Bic: GKCCBEBB

 

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en de aangeboden diensten

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle websites en mobiele sites, evenals de elementen en toepassingen daarvan, gemaakt door of eigendom van Camping and Gîtes Srl. De term gebruiker verwijst naar elke persoon die toegang heeft tot de sites.

 • De Camping et Gîtes SRL behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande waarschuwing.

 • Door de Sites te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker volledig en onvoorwaardelijk de Voorwaarden die erop van toepassing zijn en verbindt hij zich ertoe deze te respecteren. Anders is hij verplicht om af te zien van elk gebruik van de Sites / applicaties en of onderdelen daarvan.

 • In geval van niet-naleving van de voorwaarden, behoudt Camping et Gîtes Srl zich het recht voor om de toegang tot de Sites te weigeren zonder enige vergoeding.

Handelsmerken en handelsnamen

 • De namen, logo's, foto's en andere tekens die op deze Sites worden gebruikt (in het bijzonder de logo's, foto's en namen van de Camping en Gîtes srl) zijn wettelijk beschermde handelsmerken en / of handelsnamen en eigendommen van de Camping en Gîtes srl.

 • Elk gebruik van deze of gelijkaardige borden is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Camping en Gîtes Srl.

Verantwoordelijkheid

 • La Srl Camping et Gîtes garandeert niet de juistheid, toereikendheid of volledigheid van de informatie die op de Sites verschijnt. De informatie die beschikbaar is op de Sites, in het bijzonder die met betrekking tot de producten en diensten die te koop worden aangeboden, evenals de prijzen, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De Camping and Gîtes Srl besteedt de grootste zorg aan het onderhoud van de site. Mocht de gebruiker desondanks onjuiste of verouderde informatie constateren, dan wordt hij dringend verzocht dit te melden;

 • De Camping and Gîtes Srl wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de sites, uit de beveiliging van de sites, ook niet voor virussen, fouten of computerfraude. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

auteursrechten

 • Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Srl Camping et Gîtes. De Srl Camping et Gîtes is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op haar sites, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo ... (behalve teksten en afbeeldingen met vermelding van eigendom)

 • Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

Respect voor privéleven en verwerking van persoonsgegevens

 • De Camping and Gîtes Srl en de Gebruiker verbinden zich ertoe de geldende voorschriften inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/19. 2016 (AVG).

 • In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonlijke gegevens. betreffende hem, door zijn schriftelijke en ondertekende verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

 • Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de Camping and Gîtes SRL wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de aankoop van Camping et Gîtes Srl en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de websites van de Camping en Gîtes Srl

 • In elk geval verzamelt Srl Camping et Gîtes alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de sites van de Srl Camping et Gîtes. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert.

 • De voornoemde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene gegevensbeschermingsregels en worden, tenzij anderszins goedgekeurd door de Gebruiker, alleen doorgegeven aan onderaannemers, ontvangers en / of derden voor zover nodig. in het kader van de bovengenoemde doeleinden voor die verwerking. Persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt gedurende een periode die nodig is volgens de doeleinden van de verwerking en de relatie (al dan niet contractueel).

 • Gebruikersgegevens zullen in ieder geval na een periode van 7 jaar of, in geval van een contract, na een periode van 7 jaar na het einde van dit laatste uit onze systemen worden verwijderd, behalve wat betreft persoonsgegevens. persoonsgegevens die wij op grond van specifieke wetgeving of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een langere periode moeten bewaren.

 • Door de overeenkomst die hij geeft bij het invoeren of meedelen van zijn persoonlijke gegevens of door vrijwillig verder te bladeren op de Sites of bij het sluiten van een contract met de Camping en Gîtes Srl, stemt de Gebruiker in, naast de verwerking hierboven gedefinieerd, het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens zoals hieronder gedefinieerd.

Hyperlinks

 • De site kan links naar andere websites bevatten. Voor zover de Camping and Gîtes srl geen controle heeft over deze sites, kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor het aanbieden van deze sites. Het kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze sites. Bovendien kan Camping et Gîtes Srl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of verlies, bewezen of beweerd, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of het feit dat men de inhoud, goederen of diensten die erop beschikbaar zijn, heeft vertrouwd. Site (s.

 

Cookies

 • Het browsen op de sites van de Camping en Gîtes Srl veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie opslaat met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

 • Als u weigert een cookie te installeren, kan het onmogelijk zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter zo configureren dat cookies worden geblokkeerd.

Jurisdictie en toepasselijk recht

 • Het Belgische recht is van toepassing op de Sites en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Camping et Gîtes Srl zijn exclusief bevoegd in geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Sites.

Algemene boekingsvoorwaarden

Rondtrekkende locaties:

 • Registratie en betaling van het saldo van de factuur is verplicht bij aankomst op de camping

 • Voor elke niet-gemelde vertraging wordt de locatie vanaf 20.00 uur. De Camping and Gîtes Srl wijst de staanplaatsen toe op basis van beschikbaarheid en mogelijkheden

 • Geen restitutie voor vervroegd vertrek / uitgestelde aankomst of annulering. In dat geval kunt u contact opnemen met uw verzekeraar als u een annuleringsverzekering heeft.

 • De prijzen zijn aangegeven inclusief BTW en toeristenbelasting. Deze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 • Aankomsten zijn tussen 14.30 uur en 20.00 uur. U wordt verzocht van tevoren uw aankomsttijd door te geven.

 • Voor de automatische slagboomkaart kan een borgsom van € 20 worden gevraagd.

 • Huisdieren zijn toegestaan ​​op aanvraag op volgorde van vaccinaties en alleen aangelijnd (1 per staanplaats). Gevaarlijke honden verboden.

 • De kampeerder aanvaardt onvoorwaardelijk het huishoudelijk reglement dat bij de ingang van de camping te vinden is, evenals de veiligheids- en evacuatie-instructies.

Accommodatie verhuur

 • De prijs is afhankelijk van de accommodatie en de periode (zie onze prijzen)

 • De reservering is pas effectief na schriftelijke bevestiging of per e-mail van ons en de betaling van de gevraagde aanbetaling. Het saldo van de reservering (indien van toepassing) dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande aankomstdatum te worden betaald zonder enige herinnering van ons. Anders kan de reservering worden geannuleerd zonder compensatie.

 • Aankomsten zijn tussen 14.30 uur en 20.00 uur. Het is noodzakelijk om de aankomsttijd van tevoren door te geven.

 • Bij aankomst dient u een contante borg van € 100 per accommodatie te betalen (geen creditcard of cheque).

 • De eindschoonmaak is niet bij de prijs inbegrepen, maar is gratis als u dit zelf doet. Anders betaalt u tussen € 30 en € 70, afhankelijk van het type accommodatie (exclusief keuken en afwas).

 • Slechts één auto per locatie.

 • Al onze accommodaties zijn rookvrij.

 • Huisdieren zijn toegestaan ​​op aanvraag op volgorde van vaccinaties en alleen aangelijnd (1 per staanplaats), behalve de Hangende Tent, waar geen dieren worden geaccepteerd. Gevaarlijke honden verboden.

 • De kampeerder aanvaardt onvoorwaardelijk het huishoudelijk reglement dat te vinden is bij de ingang van de camping, evenals de veiligheids- en evacuatie-instructies.

bottom of page